Home » Vochtige kruipruimte » Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u kiest voor de professionaliteit van Gebroeders de Vries weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing en is aangesloten bij VENIN. Op deze manier zijn al onze werkzaamheden verzekerd van kwaliteit.

Gebroeders de Vries pakt een vochtige kruipruimte adequaat aan

Het adequaat oplossen van een probleem in de kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak en bijbehorende prijsopgave kan worden gemaakt.

Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf uw kruipruimte inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet.

Onze aanpak en werkwijze bij een vochtige kruipruimte:

  • u maakt met ons een afspraak voor een vrijblijvende inspectie
  • ter plekke brengen wij uw situatie in kaart
  • opstellen Plan van Aanpak, inclusief prijsopgaaf
  • u beslist of u ons opdracht geeft de vochtproblemen te verhelpen
  • in goed overleg plannen wij uw opdracht in
  • uitvoering maatregelen conform gemaakte afspraken

Voor specialistische werkzaamheden zoals zwaminspectie, zwambestrijding en eventuele herstelwerkzaamheden werken wij nauw samen met hierin gespecialiseerde bedrijven.

“Gebroeders de Vries kent eigenlijk maar één werkwijze en dat is te allen tijde perfect werk leveren.”