Grondwater

Wanneer u in een laag gelegen gebied woont zoals polders bestaat de kans dat de kruipruimte in uw woning onder water staat. Hierdoor kunt u snel last krijgen van vochtproblemen in de kruipruimte. Soms staat het grondwater in de kruipruimte zelfs enkele tientallen centimeters hoog.

Water in kruipruimte

Het enkel plaatsen van een dompelpomp is hier een schijnoplossing, want daarmee wordt alleen het overvloedige water boven de grondlaag van de kruipruimte weggepompt; de bodem van de kruipruimte blijft nat, waardoor het aanwezige vocht nog altijd gewoon condenseert en de leefvloer koud blijft aanvoelen. Daarbij kan wegpompen tot gevolg hebben dat er door de hogere waterstand onder de aanliggende huizen teveel druk op de wanden ontstaat, wat tot schade aan de constructie kan leiden.

Water in kruipruimte: de oplossing

Een goede oplossing voor de nadelige effecten van hoog grondwater in de kruipruimte, is te kiezen voor een bodemafsluiter die met de stand van het water op een neer drijft, zoals bijvoorbeeld EPS schelpen, die niet alleen de luchtvochtigheid en het optrekkend water in de wanden reguleert maar er ook voor zorgt dat de vloer aangenamer aanvoelt.

Vrijblijvend meer informatie

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook stellen door een e-mail te sturen naar info@gebroedersdevries.nl of door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht