Home » VENIN

VENIN

Op alle isolatiewerkzaamheden die ons bedrijf bij u uitvoert kunnen kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs van Insula Certificatie. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de voorgeschreven kwaliteitseisen die onze branchevereniging VENIN stelt aan haar leden. Om dit mogelijk te maken zullen wij de werkzaamheden die wij bij u uitvoeren melden aan Insula Certificatie.

Voor meer informatie over Certificering kunt u terecht op http://www.venin.nl/kwaliteit/certificatie/