Home » Veel voorkomende problemen » Water onder huis

Water onder huis

Het ontstaan water onder het huis kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken hebben te maken met een hoge grondwaterstand. Daarnaast kunnen lekkage’s in het rioleringssysteem of een kapotte hemelwaterafvoer ook van invloed zijn.

Water onder het huis door grondwater

Woningen in polders en ander laaggelegen gebieden hebben vaak te maken met een hoge grondwaterstand. Het komt in deze gevallen vaak voor dat daardoor ook grondwater onder de vloer van uw huis staat. Het plaatsen van een dompelpomp is in deze gevallen slechts een tijdelijke oplossing, omdat het water weliswaar weggepompt kan worden maar de oorzaak niet aangepakt word. Ook blijft de kruipruimte gewoon vochtig, waardoor de problemen blijven.

water onder huis oorzaken en gevolgen

Lekkage in de kruipruimte

Door onzorgvuldige montage of bodemverzakking kunnen rioleringsbuizen losschieten of afbreken, het afvalwater komt rechtstreeks terecht in de kruipruimte. Ook hemelwaterbuizen kunnen door verzettingen van het huis knappen.
In ruimtes waar de luchtvochtigheid hoog is, kunnen allerlei vormen van waterschade ontstaan. Materialen zoals metaal kunnen gaan roesten met corrosie als gevolg. Na enkele jaren van roest kunnen er scheuren ontstaan in het leidingwerk dat vervolgens gaat lekken. Hierdoor zullen de vochtproblemen onder huis alleen maar verder toenemen. lees meer>>

Aanpak waterproblemen onder de woning

Het adequaat oplossen van vochtproblemen door overtollig water onder het huis vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Wanneer u gebruik maakt van de professionaliteit van de Gebroeders de Vries, weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing van uw vochtprobleem.
Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf uw kruipruimte inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet.
lees meer over onze aanpak>>

Meer informatie over water onder uw woning

Wilt u meer informatie of dit onderwerp, of heeft u specifieke vragen over uw eigen situatie?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries.
Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op het nummer 0519 – 24 40 30. Daarnaast kunt u uw vragen stellen per e-mail: info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht