Home » Veel voorkomende problemen » Water onder de vloer

Water onder de vloer

Water onder de vloer kan diverse oorzaken hebben, denk hierbij aan een hoge grondwaterstand of lekkage’s in het rioleringssysteem of een kapotte hemelafvoer.
Het komt vooral veel voor in laag gelegen gebieden zoals polders dat er grondwater onder de vloer van uw woning staat.
Een oplossing zoals een dompelpomp is vaak slechts tijdelijk. Op deze wijze wordt alleen het overvloedige water boven de boven van de kruipruimte weggepompt, waardoor de reden van de overlast niet is opgelost.
De kruipruimte blijft namelijk vochtig, waardoor het aanwezige vocht blijft condenseren en zo het slechte leefklimaat in de woning in stand houdt.

Water onder vloer door lekkage
water onder de vloer

Door niet juiste montage of door verzakking van de bodem kunnen rioleringsbuizen afbreken of losschieten. Op deze manier ontstaat een situatie waarbij u uw afvalwater rechtstreeks loost in de kruipruimte. Ook hemelwaterbuizen kunnen door verzettingen van het huis knappen waardoor er regenwater in de ruimte onder huis terecht komt.
De schade die ontstaat na een te lange blootstelling aan vocht kan erg ernstig zijn, zo kan het aanwezige metaal gaan corroderen.
Na enkele jaren roesten kunnen daardoor scheuren ontstaan in de leidingen wat vervolgens gaat lekken. Hierdoor zullen de vochtproblemen onder huis alleen maar toenemen. lees meer>>

Het bestrijden van water onder de vloer

Teveel water onder de leefvloer kan leiden tot een te hoge luchtvochtigheid in uw woning. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Voordelen van een droge woning:

 • Beter wooncomfort
 • Betere en gezondere leefatmosfeer
 • Verduurzaming van de woning en energieverbruik
 • Een hogere verkoopwaarde van het huis
 • Geen ongedierte

Juiste aanpak bij vochtproblemen

Het oplossen van een vochtprobleem onder de vloer vraagt om een precieze aanpak. Het is belangrijk om de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden opgesteld.
Wanneer u kiest voor Gebroeders de Vries weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing op een professionele manier.
Voordat wij starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf uw kruipruimte bekijken en testen op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie kunnen wij een vervolgtraject in werking zetten.
lees meer over onze aanpak>>

Meer informatie over water onder de vloer

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht