Home » Veel voorkomende problemen » Water in kruipruimte oplossing

Water in kruipruimte oplossing

Water in uw kruipruimte kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn een hoge grondwaterstand en lekkage in het rioleringssysteem.
Gebroeders de Vries heeft voor u de oplossing!

Hoog grondwater en de kruipruimte

Vooral in laag gelegen gebieden zoals polders komt het veel voor dat er (vaak) water in de ruimte onder huis staat. Het plaatsen van een dompelpomp alleen is hier een schijnoplossing, want daarmee wordt alleen het oplossing water in kruipruimte, vullen met schelpenovervloedige water boven de bodem van de kruipruimte weggepompt. De kruipruimte blijft echter vochtig, waardoor het aanwezige vocht kan condenseren en er allerlei vochtproblemen kunnen ontstaan, zoals een leefvloer die koud blijft aanvoelen. lees meer>>

Lekkages in de kruipruimte

Water in de kruipruimte kan ontstaan door lekkages. Door een niet juiste montage van leidingen en rioleringsbuizen kunnen deze losschieten of afbreken. Ook bestaat het gevaar van bodemverzakking.
Wanneer dit gebeurd kan uw afvalwater rechtstreeks terecht komen in de kruipruimte.Ook hemelwaterbuizen kunnen door verzettingen van het huis knappen, waardoor regenwater de ruimte onder uw huis kan binnendringen.
In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid bestaat altijd het gevaar dat er verschillende vormen van waterschade ontstaan. Hierdoor kan het metaal leidingwerk gaan corroderen door roestvorming en uiteindelijk gaan scheuren. Vochtproblemen zullen op deze manier alleen maar verder toenemen onder de woning met water in de kruipruimte als gevolg.

De oplossing voor water in de kruipruimte

Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht. Lees hoe Gebroeders de Vries water in de kruipruimte kan aanpakken.

 

Voordelen van een droge woning:

 • aanzienlijk meer wooncomfort
 • een gezondere leefatmosfeer om te wonen
 • besparing op de energierekening
 • een meer duurzame woning
 • hogere verkoopwaarde van de woning
 • aanpak van ongedierte

Aanpak vochtprobleem

Het adequaat oplossen van een probleem in de kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is belangrijk om de situatie goed in kaart te brengen, zodat daarna een plan van aanpak opgesteld kan worden.
Kies daarom  voor Gebroeders de Vries voor uw vochtproblemen in de kruipruimte, want wij bieden de oplossing op een professionele manier.

Voordat wij starten met werkzaamheden inspecteren wij eerst uw kruipruimte op diverse aspecten en problemen, zodat op basis van de vergaarde informatie het vervolg traject ingezet kan worden. lees meer over onze aanpak>>

Meer informatie over water in de kruipruimte

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht