Home » Veel voorkomende problemen » Water in kelder

Water in kelder

Wateroverlast in de kelder is een hinderlijk probleem voor iedere woning en kan verschillende oorzaken hebben.

Meest voorkomende oorzaken van water in de kelder

 • hoge grondwaterstand schimmel door water in de kelder
 • lekkage in rioleringssysteem
 • condensproblemen
 • gebrekkige ventilatie

Als door een hoge grondwaterstand of door lekkage de grond rond de kelder verzadigd is door water, kan door hydrostatische druk het water door de keldermuren heen dringen. Dit gebeurt vooral wanneer er als gevolg van verzakkingen scheuren in de keldermuren zijn ontstaan en wanneer de muren oud zijn en het water door capillaire werking makkelijk door het steenmateriaal wordt opgezogen en getransporteerd. Ook kan er zich vocht in de kelder vormen als gevolg van condensatie, vaak in combinatie met een gebrekkige ventilatie.

Bestrijden van overtollig water in kelder is belangrijk

Teveel vocht in de kelder kan niet alleen in de kelder zelf maar ook in de bovenliggende delen van de woning een vochtprobleem veroorzaken. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Vochtproblemen oplossen

Het adequaat oplossen van een vochtprobleem in de kelder en omliggende kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Voordelen van een droge kelderruimte:

 • gezondere leefatmosfeer
 • tegengaan stankoverlast/muffe lucht
 • hogere verkoopwaarde van het huis
 • weren van ongedierte

Wanneer u kiest voor de professionaliteit van Gebroeders de Vries weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing.

Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf uw kelder en kruipruimte inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet. lees meer over onze aanpak>>

Vrijblijvend meer informatie

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht