Home » Veel voorkomende problemen » Vocht probleem kelder

Vocht probleem kelder

Vochtproblemen in de kelder kunnen verschillende oorzaken hebben die een negatieve invloed hebben op het leefklimaat in de woning en daardoor ook op de gezondheid.

Hoe ontstaat een vochtprobleem in de kelder?

Een vochtprobleem in de kelder kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ontwikkeld dit probleem zich samen met het feit dat de kelder niet voldoende is geïsoleerd. Enkele oorzaken hebben wij op een rijtje gezet:

 • Onvoldoende vochtwerende funderingsmuren
 • Een koude kruipruimte met condensatie tot gevolg
 • De kruipruimte is vaak koud waardoor waterdamp
 • lekkage door kapotte waterleiding
 • hydrostatische druk (grondwater)
 • lekkage door ventilatie-openingen
 • gebrekkige ventilatie

Hoge grondwaterstand en lekkage

Als door een hoge grondwaterstand of door lekkage van kapotte rioleringsbuizen, hemelwaterafvoer of de waterleiding de grond rond de kelder verzadigd is met water, kan door hydrostatische druk het water door de vochtproblemen in de kelderkeldermuren heen dringen. Dit gebeurt vooral als er door verzakkingen scheuren in de keldermuren zijn ontstaan of wanneer de muren oud zijn en het water door capillaire werking makkelijk door het steenmateriaal wordt opgezogen en getransporteerd.
Ook kan er zich vocht in de kelder vormen als gevolg van condensatie, vaak in combinatie met een gebrekkige ventilatie.

Bestrijden van vochtprobleem in kelder is belangrijk

Teveel vocht in de kelder kan de ruimte ongeschikt voor gebruik maken. Door een te hoge luchtvochtigheid kunnen de opgeslagen goederen bijvoorbeeld verschimmelen. De kelder zal muf ruiken en de muren kunnen door uitbloeiing en schimmels een vieze indruk gaan maken. Ook heeft een vochtige kelder een grote aantrekkingskracht op allerlei soorten ongedierte. Verder kan een natte kelder vochtproblemen veroorzaken in de hoger gelegen delen van de woning. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Voordelen van een geisoleerde kelderruimte:

 • gezondere leefatmosfeer
 • tegengaan stankoverlast/muffe lucht
 • hogere verkoopwaarde van de woning
 • weren van ongedierte

Aanpak vochtproblemen in de kelder

Het adequaat oplossen van een vochtprobleem in de kelder en omliggende kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Door te kiezen voor Gebroeders de Vries kiest u voor een professionele aanpak waarbij een duurzame oplossing centraal staat voor uw kelder. Voor de aanvang van eventuele werkzaamheden kijken wij eerst naar uw kelder volgens een aantal specifieke technische zaken, zodat op basis van deze informatie het juiste vervolgtraject ingezet kan worden.

Meer informatie voor een vochtprobleem in de kelder

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht