Home » Veel voorkomende problemen » Vocht onder de vloer

Vocht onder de vloer

Vocht onder de vloer kan erg vervelend zijn en vaak heeft dit meerdere oorzaken.
De kruipruimte onder de vloer kan erg vochtig zijn, waardoor het vocht wat zich hier opbouwt doortrekt naar de rest van de woning. Hierdoor is de luchtvochtigheid in de gehele woning hoger, waardoor problemen kunnen ontstaan in het hout of beton.

Oorzaken van vocht onder de vloer

 • vocht dat optrekt via de funderingsmuren
 • onvoldoende ventilatie
 • condensproblemen
 • een te hoge grondwaterstand
 • lekkage door buizen

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of het metselwerk met grond, vocht- of lekwater waardoor het vocht condenseert tegen de vloer. Omdat het materiaal in onder andere de kruipruimte een absorberend vermogen heeft zorgt het ervoor dat vocht zich continu kan optrekken naar hogerop gelegen delen in de woning.Vocht onder de vloer lees meer>>

Vloerventilatie en condensatie

Om vocht en lucht af te kunnen voeren is het ventileren van de kruipruimte erg belangrijk. Echter is kruipruimteventilatie niet altijd een uitkomst.
In de zomer kan het ventileren van de kruipruimte de vochtproblemen zelfs vergroten, omdat warmere lucht meer vocht kan bevatten zal het sneller condenseren wanneer het in aanraking komt met constructiedelen die kouder zijn. In een woning gaat het vooral om delen van de constructie en funderingsmuren.

Hoog grondwater en de kruipruimte

Vooral in laag gelegen gebieden zoals polders komt het veel voor dat er (vaak) water in de ruimte onder huis staat. Het plaatsen van een dompelpomp alleen is hier een schijnoplossing, want daarmee wordt alleen het overvloedige water boven de bodem van de kruipruimte weggepompt. De kruipruimte blijft echter gewoon vochtig, wat allerlei vochtproblemen in de woning tot gevolg kan hebben. lees meer>>

Lekkage onder de vloer

Door onzorgvuldige montage of bodemverzakking kunnen rioleringsbuizen losschieten of afbreken. Het gevolg hiervan is dat u uw afvalwater rechtstreeks loost in de kruipruimte. Ook hemelwaterbuizen kunnen door verzettingen van het huis knappen.
In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid kunnen allerlei vormen van waterschade ontstaan. Zo zal het aanwezige metaal gaan corroderen. Na enkele jaren roesten kunnen er scheuren ontstaan in het leidingwerk dat vervolgens gaat lekken. Hierdoor zullen de vochtproblemen onder huis alleen maar verder toenemen.Hierdoor zullen de vochtproblemen onder huis alleen maar verder toenemen. lees meer>>

Bestrijden van vocht onder de vloer is belangrijk

Teveel vocht onder de vloer veroorzaakt ook een te hoge luchtvochtigheid in het leefgedeelte van de woning. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Aanpak vochtprobleem onder de vloer

Het adequaat oplossen van een vochtprobleem in de ruimte onder uw woning vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Voordelen van een droge woning:

 • duurzaamheid
 • gezondere leefatmosfeer
 • energiebesparing
 • verduurzaming van de woning
 • hogere verkoopwaarde van het huis
 • weren van ongedierte

Wanneer u kiest voor de professionaliteit van Gebroeders de Vries weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing.
Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf de ruimte onder uw huis inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet.
lees meer over onze aanpak>>

Vrijblijvend meer informatie

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht