Home » Veel voorkomende problemen » Kelder vocht

Kelder vocht

Als door een hoge grondwaterstand of door lekkage de grond rond de kelder verzadigd is met water, kan door hydrostatische druk het water door de keldermuren heen dringen. Dit gebeurt vooral in situaties waarbij als gevolg van verzakkingen scheuren in de keldermuren zijn ontstaan en wanneer de muren oud zijn zodat het water door capillaire werking makkelijk door het steenmateriaal wordt opgezogen en getransporteerd. Ook kan er zich vocht in de kelder vormen als gevolg van condensatie, wat vaak het geval is in combinatie met gebrekkige ventilatie.

Bestrijden van vocht in de kelder is belangrijk

Teveel aan vocht in de kelder kan de kelder onbruikbaar maken omdat de hier opgeslagen waren verschimmelen of op een andere manier door de overmaat aan vocht aangetast worden. Daarnaast kan een te vochtige Optrekkend vocht in de kelder dat omhoog komt via de muur op de funderingkelderruimte en in de bovenliggende delen van de woning een vochtprobleem veroorzaken. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Aanpak vochtprobleem

Het adequaat oplossen van een vochtprobleem in de kelder en/of omliggende kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Voordelen van een droge woning:

 • een gezonder leefklimaat
 • besparing van energie en stookkosten
 • verduurzaming van een woning
 • hogere verkoopwaarde van de woning
 • het voorkomen van ongedierte

Kies voor een isolatiespecialist

Wanneer u kiest voor Gebroeders de Vries heeft u professionals in isoleren. Gebroeders de Vries gaat altijd voor een duurzame en optimale oplossing.
Voordat wij starten met de werkzaamheden inspecteren wij eerst uw kelder en kruipruimte op verschillende zaken en problemen. Op basis hiervan zetten wij het vervolgtraject in werking. lees meer over onze aanpak>>

Meer informatie over vocht in de kelder

Voor meer informatie en bij vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht