Home » Veel voorkomende problemen » Grondwater in kruipruimte

Grondwater in kruipruimte

Vooral in laag gelegen gebieden zoals polders komt het veel voor dat er grondwater in de kruipruimte onder huis staat. Het wegpompen van het water uit de kruipruimte zorgt weliswaar ervoor dat het water uit de kruipruimte gepompt wordt, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. De echte oorzaak is hier nog niet mee opgelost.
De kruipruimte blijft echter gewoon vochtig met alle nadelen van dien.
lees meer>>

Belang van grondwater bestrijding in de kruipruimte

Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht. Zo zal bij een natte kruipruimte een ongeïsoleerde leefvloer klam blijven aanvoelen. Vocht en grondwater in de kruipruimte

Aanpak vochtproblemen

Het goed oplossen van een probleem in de kruipruimte vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Voordelen van een droge kruipruimte:

 • Het wooncomfort neemt significant toe
 • Een gezondere leefatmosfeer door een lage luchtvochtigheid
 • Lagere stookkosten door betere isolatie
 • Een duurzamere woning
 • Hogere verkoopwaarde van de woning
 • Tegengaan van ongedierte

Plan van aanpak grondwater probleem

Voordat eventuele werkzaamheden plaatsvinden zullen wij eerst uw kruipruimte inspecteren op verschillende technische zaken en mogelijke problemen. Op basis van de bevindingen kunnen wij een vervolg traject in werking zetten.
lees meer over onze aanpak>>

Meer informatie over grondwater in de kruipruimte

Heeft u last van grondwater in de kruipruimte? Dan kunt u voor meer informatie en specifieke vragen over uw situatie vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op het nummer 0519 – 24 40 30. Ook kunt u uw vragen stellen per e-mail: info@gebroedersdevries.nl

Of neem contact op via onderstaand formulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht