Home » Veel voorkomende problemen » Grondwater in kelder

Grondwater in kelder

De aanwezigheid van grondwater is doorgaans het gevolg van een hoge grondwaterstand in combinatie met keldervloeren of –muren die niet waterdicht zijn. Als de grond rond de kelder verzadigd is met grondwater, kan door hydrostatische druk het water door de keldermuren heen dringen. Dit gebeurt vooral in situaties waarbij er als gevolg van verzakkingen scheuren in de keldermuren zijn ontstaan en wanneer de muren oud zijn en het water door capillaire werking makkelijk door het steenmateriaal wordt opgezogen en getransporteerd.grondwater in de kelder door hydrostatische druk

Bestrijden van grondwater in de kelder is belangrijk

Grondwater in de kelder is niet alleen hinderlijk, maar kan ook andere vormen van overlast veroorzaken. Het water zal verdampen en optrekken naar hogere ruimtes en kan leiden tot een te hoge luchtvochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan namelijk leiden tot schade aan de gezondheid, inboedel en aan de woning zelf. Ook kan het in het stilstaande water veel ongedierte ontstaan. Bovendien kost het opwarmen van vochtige lucht aanzienlijk meer energie dan het verwarmen van droge lucht.

Aanpak van grondwater in de kelder

Het adequaat oplossen van grondwateroverlast in de kelder vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt.

Voordelen van een droge woning:

 • duurzaamheid woning
 • een betere en gezondere leefatmosfeer
 • besparen op uw energierekening
 • verduurzaming van uw woning
 • een hogere verkoopwaarde van het huis
 • tegengaan van ongedierte

Wanneer u kiest voor de professionaliteit van Gebroeders de Vries weet u zeker dat u kiest voor een optimale en duurzame oplossing.
Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf uw kelder en kruipruimte inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet. lees meer over onze aanpak>>

Vrijblijvend meer informatie

Voor meer informatie en bij specifieke vragen over uw situatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Gebroeders de Vries. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken onder nummer 0519 – 24 40 30. U kunt uw vragen ook kwijt via het e-mailadres info@gebroedersdevries.nl of via onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht