Home » Nieuwsberichten » Subsidie voor energiebesparing in eigen huis

Subsidie voor energiebesparing in eigen huis

Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen daarvoor van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 subsidie aanvragen. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is bedoeld voor bestaande woningen in de particuliere koopsector. Zowel particuliere woning- en appartementseigenaren als verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen gebruik maken van de regeling.

U kunt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis ontvangen als u minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint over energiebesparende maatregelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. In de eerste ronde is er € 20,5 miljoen euro beschikbaar. Deze eerste ronde loopt van 15 september (09.00 uur) tot 1 maart 2017.

Energiebesparende maatregelen

U kunt kiezen voor vloer-/bodemisolatie maar ook voor dak-, gevel- of spouwmuurisolatie. Daarnaast kunt u ook kiezen voor het aanbrengen van hoogrendementsglas. Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie. Wie het héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie.

Andere financiële mogelijkheden

Particuliere woningeigenaren die extra financiële ruimte nodig hebben om de energiebesparende maatregelen uit te voeren, kunnen een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds geeft particuliere huiseigenaren en vve’s een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie Energiebespaarlening.nl.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De Staatscourant heeft de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016 gepubliceerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.