Home » Nieuwsberichten » Subsidie Energiebesparing Eigen Huis binnen 4 weken op

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis binnen 4 weken op

Het subsidiebudget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is binnen nu en vier weken uitgeput. Dat is de verwachting van uitvoeringsinstantie RVO. Eigenaar-bewoners (VvE’s) kunnen nog wel een aanvraag indienen.

Wie een aanvraag heeft ingediend, kan zelf bepalen of hij de maatregelen alvast laat uitvoeren of eerst wacht op de beschikking van de subsidie.

RVO.nl laat meer aanvragen toe dan er aan subsidiebudget kan worden verstrekt. De uitvoeringsinstantie houdt er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling van de aanvragen nog subsidieverzoeken zullen afvallen. Als het aanvraagvolume is bereikt sluit de RVO de regeling voor aanvragen. Wachten op een nieuwe regeling heeft weinig zin, want daar zijn momenteel geen plannen voor. Neem daarom snel contact met ons op voor het laten aanbrengen van piepschuim chips vloerisolatie. En los meteen uw vochtproblemen in de kruipruimte op.

Om de subsidieaanvraag te doen moeten er minimaal twee verschillende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

Wanneer een aanvraag niet volledig of correct is, krijgt de aanvrager hierover bericht. Als een aanvrager deze aanvraag vernieuwd en compleet weer indient, dan komt deze achteraan in de behandeling te liggen. Opnieuw ingevulde aanvragen lopen dan grotere kans dat de subsidiepot dan al leeg is.
De RVO heeft wettelijk 13 weken de tijd om een besluit te nemen over een subsidieaanvraag. De uitvoeringsinstantie heeft echter extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo sneller duidelijkheid te verschaffen aan aanvragers.

Nog wel budget voor VvE’s

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende geld beschikbaar is.