Home » Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Insula Certificatie is een onafhankelijke instantie die de kwaliteit van het aanbrengen van na-isolatie controleert voor professionele bedrijven die zich hierbij hebben aangesloten. De specialisten van Insula Certificatie bepalen volgens een zogenaamde BRL of het bedrijf de isolatiewerkzaamheden volgens de norm hebben aangebracht.

Controle op aanbrengen Drowa isolatiechips

Als uitvoerend bedrijf zijn wij verplicht om volgens strenge richtlijn van BRL 2122 te werken waarbij de isolatiewerkzaamheden en de gebruikte materialen worden gecontroleerd door het onafhankelijke instituut Insula Certificatie. Op deze manier willen zowel Gebroeders de Vries als Insula Certificatie de kwaliteit van de werkzaamheden op een zo hoog mogelijk niveau houden.

Kwaliteitscontroles isolatiewerkzaamheden

Deze kwaliteitscontroles worden steekproefsgewijs uitgevoerd in het kader van de richtlijn van de BRL 2122. Dit gebeurt door onafhankelijke externe inspecteurs van Insula Certificatie. In verband met deze kwaliteitsinspecties melden wij de werkzaamheden die wij bij u uitvoeren aan bij de controlerende dienstinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Insula Certificatie http://www.insula-certificatie.nl/