Home » Energie besparen » 300.000 Extra voor energiebesparing Friese koopwoningen

300.000 Extra voor energiebesparing Friese koopwoningen

Particuliere woningeigenaren in Fryslân kunnen dankzij subsidie van de provincie 1.000 euro krijgen als zij hun huis energiezuiniger maken. Hiervoor stelt de provincie Fryslân 300.000 euro extra beschikbaar. De subsidieregeling staat sinds 18 januari 2012 open.

Energiebesparende maatregelen zorgen voor een lagere energienota. “In 2011 hebben meer dan 1.100 huiseigenaren subsidie gekregen voor het energiezuiniger maken van hun woning”, weet gedeputeerde Hans Konst: “Nu stellen we nog eens 300 woningeigenaren in staat hun investering met 1.000 euro te verlagen.”
Investeren in energiebesparende maatregelen betekent ook een hoger wooncomfort en een positieve bijdrage aan het milieu. Verder laat onderzoek zien dat huizen met een energielabel sneller verkopen. En dat beter geïsoleerde huizen meer geld waard zijn.

Goed Bezig

Verschillende Friese gemeenten zijn lokaal isolatiecampagnes gestart samen met in energiebesparing gespecialiseerde bedrijven. Zoals het consortium Goed Bezig in de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Ook Gebroeders de Vries maakt deel uit van dit samenwerkingsverband van bedrijven die alle Meer Met Minder gecertificeerd zijn. Via één aanspreekpunt verzorgen deze bedrijven voor de woningeigenaar het hele traject, van advies, subsidiëring tot en met de uitvoering van alle verlangde werkzaamheden. Dat scheelt de huiseigenaar een boel regelwerk en geeft duidelijkheid in de kosten van de investering. Konst is enthousiast over deze ontwikkelingen: “Lokaal samenwerken is goed voor de Friese economie en het milieu. Ze helpen de huiseigenaren met isoleren en met de subsidie geven we de sector nog één keer een duwtje in de rug.” De verwachting is dat Friese huiseigenaren dit seizoen voor twee miljoen euro aan energiebesparende maatregelen gaan investeren. De Friese gedeputeerde laat verder weten dat het volgende stookseizoen niet nog eens geld in de subsidiepot zal worden gedaan.